فوریه 10, 2019

تعریف سبک زندگی

واژه “life style” به معنای «سبک زندگی»، «روش‏های متفاوت زندگی» را نشان می‏دهد
فوریه 10, 2019
fashion pic

دنیای مُد

هرگونه پوشش یا رفتار که در یک بازه زمانی و یا مکانی متداول گردد را فشن می‌نامیم