فوریه 14, 2019

صنعت مد مدرنیته

ایو سن لورن یونس دنیای فشن بود که به آنچه در گذشته محقق شده بود و آنچه می توانست محقق شود نظر کرد. تأثیر او هنوز پابرجاست و جایگاه او در معبد خلاقیت تا وقتی دنیای فشن هست محفوظ می ماند.
فوریه 10, 2019

تعریف سبک زندگی

واژه “life style” به معنای «سبک زندگی»، «روش‏های متفاوت زندگی» را نشان می‏دهد
فوریه 10, 2019
fashion pic

دنیای مُد

هرگونه پوشش یا رفتار که در یک بازه زمانی و یا مکانی متداول گردد را فشن می‌نامیم